Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe to dział ubezpieczeń gospodarczych, które nie tylko chronią przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, ale także zabezpieczają interesy osób, które wskutek zdarzeń losowych mogą zostać poszkodowane.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenie, które działa w przypadku gdy ubezpieczony wyrządzi innej osobie szkodę i jest zobowiązany do jej naprawienia. Posiadanie tego ubezpieczenia powoduje, że odszkodowanie oraz inne świadczenia poszkodowanemu wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie sprawca szkody. W ten sposób chroniona jest zarówno osoba poszkodowana jak i interes posiadacza polisy. W zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wchodzi szkoda majątkowa, czyli uszkodzenie, zniszczenie, spowodowanie utraty mienia należącego do innej osoby oraz szkoda osobowa, czyli uszkodzenie ciała, spowodowanie utraty zdrowia lub życia innej osoby.

 • Ubezpieczenie mienia to ubezpieczenie, które chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub utraty majątku, spowodowanym wskutek wypadku, kradzieży lub zdarzeń losowych, tj. np. pożar, uderzenie pioruna, huragan, trzęsienie ziemi, grad czy powódź.

 • Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe to ubezpieczenie, które obejmuje ryzyko wypadku przy pracy oraz choroby zawodowej. W zależności od rodzaju ubezpieczenia, osoba objęta ubezpieczeniem ma prawo do jednorazowego lub regularnego świadczenia.

Ubezpieczeniem majątkowym objęte są m.in:

 • domy jednorodzinne oraz mieszkania;
 • budynki gospodarcze (np. garaż);
 • ogrodzenia;
 • domki letniskowe;
 • altanki;
 • mienie ruchome (np. sprzęt RTV i AGD, odzież, biżuteria, meble);
 • stałe elementy nieruchomości (np. instalacje wodno-kanalizacyjne, piece, drzwi);
 • dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie;
 • nagrobki.